ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm m để hàm số y=2mx+m-1 nghịch biến

Cho y=2mx+m-1 có đồ thị là đường thẳng d\(_1\)

a,Tìm m để hàm số nghịch biến

b,Tìm m để d\(_1\) đi qua A(1;2)

c, Tìm m để d\(_1\) cắt trục tung tại điểm có tung độ là -2

d, Tìm m để d\(_1\) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1

e, Tìm m để d\(_1\) cắt \(\Delta\):y=x+1 tại điểm thuộc trục tung

f, Tìm m để d\(_1\) cắt d: y=-x+3 tại điểm thuộc trục hoành

g, Tìm m để d\(_1\) cắt d\(_2\):y=3x-2 tại điểm có hoành độ bằng 2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a,

  \(m\ne0\)

  b,

  \(d_1\) đi qua \(A\left(1;2\right)\Rightarrow2m+m-1=2\Leftrightarrow3m=3\Leftrightarrow m=1\)

  c,

  \(d_1\) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(-2\Rightarrow d_1\) đi qua điểm \(\left(0;-2\right)\Rightarrow-2=m-1\Leftrightarrow m=-1\)

  d,

  \(d_1\) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(-1\Rightarrow d_1\) đi qua điểm \(\left(-1;0\right)\Rightarrow0=-2m+m-1\Leftrightarrow-m=1\Leftrightarrow m=-1\)

  e,

  \(d_1\) cắt \(\Delta:y=x+1\) tại điểm thuộc trục tung \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2m\ne1\\m-1=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\ne\dfrac{1}{2}\\m=2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=2\)

  f,

  \(d_1\) cắt \(d:y=-x+3\) tại điểm thuộc trục hoành \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2m\ne-1\\\dfrac{m-1}{2m}=-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\ne\dfrac{-1}{2}\\m-1=-6m\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m\ne\dfrac{-1}{2}\\7m=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=\dfrac{1}{7}\) g, \(d_1\) cắt \(d_2:y=3x-2\) tại điểm có hoành độ bằng \(2\Rightarrow2m\cdot2+m-1=3\cdot2-2\Leftrightarrow5m-1=4\Leftrightarrow5m=5\Leftrightarrow m=1\)

    bởi Bùi Thị Kim Ngân 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1