AMBIENT

Tìm GTNN của P = cănx − 1/cănx + 1

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 30/01/2019

1) Cho P = \(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\) (x>= 0 ; x khác 1)

Tìm GTNN của P.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(P=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{\sqrt{x}+1-2}{\sqrt{x}+1}=1-\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}\ge1-\dfrac{2}{0+1}=1-2=-1\)

    \(\Rightarrow Min_P=-1\Leftrightarrow x=0\)

    bởi Nguyễn Thùy Dung 30/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>