ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm các giá trị của m để (P) cắt (d) tại 2 điểm mà khoảng cách giữa hai điểm này bằng căn6

Cho (P)\(y=x^2\) và (d)\(y=mx\), với m là tham số

Tìm các giá trị của m để (P) cắt (d) tại 2 điểm mà khoảng cách giữa hai điểm này bằng \(\sqrt{6}\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Lời giải:

  PT hoành độ giao điểm:

  \(x^2-mx=0\Leftrightarrow x(x-m)=0\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} x=0\\ x=m\end{matrix}\right.\)

  \(x=0\rightarrow y=0^2=0\)

  \(x=m\rightarrow y=x^2=m^2\)

  Để (P) cắt (d) tại hai điểm thì hiển nhiên \(m\neq 0\)

  Vậy ta có hai giao điểm của 2 đths là:

  \(A=(0;0); B(m, m^2)\)

  Khi đó: \(AB=\sqrt{(0-m)^2+(0-m^2)^2}=\sqrt{m^2+m^4}\)

  \(AB=\sqrt{6}\Leftrightarrow \sqrt{m^2+m^4}=\sqrt{6}\)

  \(\Leftrightarrow m^4+m^2=6\)

  \(\Leftrightarrow (m^2-2)(m^2+3)=0\)

  \(\Rightarrow m^2-2=0\) (do $m^2+3>0$)

  \(\Rightarrow m=\pm \sqrt{2}\) (thỏa mãn)

    bởi Hồng Nhung 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1