Rút gọn P = (3/cănx + x + 2 ((cănx + 2 )) . (cănx + 1 ) − x + cănx/x − 1) : (1/cănx + 1 − 1/cănx − 1)

bởi Lan Ha 21/01/2019

Cho P =\(\left(\dfrac{3\sqrt{x}+x+2}{\left(\sqrt{x}+2\right).\left(\sqrt{x}+1\right)}-\dfrac{x+\sqrt{x}}{x-1}\right):\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right)\)

a) Tìm ĐKXĐ, rút gọn

b) Tìm x khi P=-4

c) Tìm P khi x =\(8-2\sqrt{15}\)

Câu trả lời (1)

 • hẹn ngày mai, giao hàng hôm nay, không lỡ hẹn nhé

  a) ĐK: \(x\ne1\)

  \(P=\left(\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}-\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}-1-\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\right)\)

  \(=\left(\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)}-\dfrac{\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)}\right)\cdot\left(\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{-2}\right)\)

  \(=\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\cdot\dfrac{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{-2}\) \(=\dfrac{-\sqrt{x}-1}{2}\)

  b) P=4

  \(P=-4\Leftrightarrow\dfrac{-\sqrt{x}-1}{2}=-4\Leftrightarrow-\sqrt{x}-1=-8\Leftrightarrow\sqrt{x}=9\Leftrightarrow x=81\left(N\right)\)

  c) \(x=8-2\sqrt{15}\Rightarrow\sqrt{x}=\sqrt{5}-\sqrt{3}\)

  Thay \(\sqrt{x}=\sqrt{5}-\sqrt{3}\) vào P, ta được:

  \(P=\dfrac{-\sqrt{5}+\sqrt{3}-1}{2}\)

  KL: a) ĐK: \(x\ne1\)

  \(P=\dfrac{-\sqrt{x}-1}{2}\)

  b) x= 81

  c) \(P=\dfrac{-\sqrt{5}+\sqrt{3}-1}{2}\)

  bởi Hoàng Văn 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan