RANDOM

Rút gọn G= [cănx − 2/x − 1 − cănx + 2/ x + 2cănx + 1] . x^2 − 2x + 1/2

bởi hai trieu 28/01/2019

Cho G=\(\left[\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right]\). \(\dfrac{x^2-2x+1}{2}\)

a) Rút gọn G

b) Tính G khi x=0.16

c) Tìm giá trị lớn nhất của G

d) Tìm x thuộc Z để G nguyên

e) CMR : Với 0<x<1 thì G nhận giá trị dương

f) Tìm x để G nhận giá trị âm

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • điều kiện xác định : \(x\ge0;x\ne1\)

  a) ta có : \(G=\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right).\dfrac{x^2-2x+1}{2}\)

  \(\Leftrightarrow G=\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right).\dfrac{\left(x-1\right)^2}{2}\)

  \(\Leftrightarrow G=\left(\dfrac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)-\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(\sqrt{x}-1\right)}\right).\dfrac{\left(x-1\right)^2}{2}\) \(\Leftrightarrow G=\left(\dfrac{-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(\sqrt{x}-1\right)}\right).\dfrac{\left(x-1\right)^2}{2}=\sqrt{x}-x\)

  b) thay \(x=0,16\) vào \(G\) ta có : \(G=\sqrt{0,16}-0,16=0,24\)

  c) ta có : \(G=-\left(x-\sqrt{x}+\dfrac{1}{4}\right)-\dfrac{1}{4}=-\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}\ge\dfrac{-1}{4}\)

  \(\Rightarrow G_{max}=\dfrac{-1}{4}\) khi \(\sqrt{x}=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{4}\)

  d) ta có : \(G=\sqrt{x}-x\) \(\Rightarrow\) để \(G\in Z\) \(\Rightarrow x=a^2\ne1\)

  e) ta có : \(G>0\Leftrightarrow\sqrt{x}-x>0\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(1-\sqrt{x}\right)>0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}>0\\1-\sqrt{x}>0\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}< 0\\1-\sqrt{x}< 0\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}0< x< 1\\x\in\varnothing\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left(đpcm\right)\)

  f) để \(G< 0\Leftrightarrow\sqrt{x}-x< 0\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(1-\sqrt{x}\right)< 0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}>0\\1-\sqrt{x}< 0\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}< 0\\1-\sqrt{x}>0\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x>1\\x\in\varnothing\end{matrix}\right.\) vậy \(x>1\)

  bởi Thắm Thanh 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>