AMBIENT

Rút gọn các biểu thức căn(18 − 2căn50 + căn((2 − căn2 )^2)

bởi Phạm Khánh Ngọc 30/01/2019

Rút gọn các biểu thức sau :

a) \(\sqrt{18}-\) \(2\sqrt{50}+\sqrt{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}\)

b) \(\sqrt{\dfrac{1}{3}}+\dfrac{3}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}\)

c) \(\left(1+\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\)\(\left(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)\)

d) \(3\sqrt{200}-\)\(2\sqrt{0,08}-\)\(4\sqrt{\dfrac{9}{8}}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) \(\sqrt{18}-2\sqrt{50}+\sqrt{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}\)

  =\(3\sqrt{2}-10\sqrt{2}+2-\sqrt{2}=2-8\sqrt{2}\)

  b)\(\sqrt{\dfrac{1}{3}}+\dfrac{3}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}\)

  =\(\dfrac{1}{3}\sqrt{3}+\sqrt{3}+\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}=\dfrac{4}{3}\sqrt{3}+\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}\)

  =\(\dfrac{4\sqrt{3}+2+\sqrt{3}}{3}=\dfrac{5\sqrt{3}+2}{3}\)

  c)\(\left(1+\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)\)

  =\(\left(1+\sqrt{2}\right)^2-3=1+2\sqrt{2}+2-3=2\sqrt{2}\)

  d)\(3\sqrt{200}-2\sqrt{0,08}-4\sqrt{\dfrac{9}{8}}\)

  =\(30\sqrt{2}-0,4\sqrt{2}-3\sqrt{2}=26.6\sqrt{2}\)

  bởi TrẦn Nghĩa 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>