AMBIENT

Rút gọn biểu thức A=x+1−2cănx/cănx−1 + x+cănx/cănx+1

bởi hà trang 13/02/2019

Bài 3: Cho biểu thức A = \(\dfrac{x+1-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\)

va) Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa;

b) Rút gọn biểu thức A;

c)Với giá trị nào của x thì A< -1.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) điều kiện xác định : \(x\ge0;x\ne1\)

  b) ta có : \(A=\dfrac{x+1-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}+1}\)

  \(=\sqrt{x}-1+\sqrt{x}=2\sqrt{x}-1\)

  c) \(A\le-1\Leftrightarrow2\sqrt{x}-1\le-1\)

  mà ta có : \(2\sqrt{x}-1\ge-1\) \(\Rightarrow2\sqrt{x}-1=-1\Leftrightarrow x=0\)

  bởi Nguyễn Thị Ngọc Lan 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>