AMBIENT

Rút gọn biểu thức A=căna+cănb−1/a+cănab + căna−cănb/2cănab(cănb/a−cănab + cănb/a+cănab)

bởi Thu Hang 30/01/2019

\(A=\dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}-1}{a+\sqrt{ab}}+\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{2\sqrt{ab}}\left(\dfrac{\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}}+\dfrac{\sqrt{b}}{a+\sqrt{ab}}\right)\)

\(B=\sqrt{a}+\dfrac{b-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}:\left(\dfrac{a}{\sqrt{ab}}+\dfrac{b}{\sqrt{ab}-a}\dfrac{a+b}{\sqrt{ab}}\right)\)

a. Rút gọn biểu thức

b. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức có giá trị nguyên

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • chỗ đầu mình nhầm B = \(\left(\sqrt{a}+\dfrac{b-\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right):\left(....\right)\)

    bởi Trần Hồng QUân 30/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>