Rút gọn biểu thức (2căn3-căn6)/(căn8-4)

bởi Phan Thị Trinh 21/09/2018

rút gọn biểu thức sau

a. \(\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{\sqrt{8}-4}\)

b. \(\dfrac{a^2\sqrt{b}-\sqrt{ab^3}}{\sqrt{a^3b^2}-b^2}\)

c. \(\dfrac{a^3-2\sqrt{2}}{a-\sqrt{2}}\)

d. \(18-\sqrt{8}+\dfrac{1}{4}\sqrt{2}\)

Câu trả lời (1)

 • \(a.\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{\sqrt{8}-4}=\dfrac{\sqrt{6}\left(\sqrt{2}-1\right)}{2\sqrt{2}-4}=\dfrac{\sqrt{6}\left(\sqrt{2}-1\right)}{-2\sqrt{2}\left(\sqrt{2}-1\right)}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\)

  \(b.\dfrac{a^2\sqrt{b}-\sqrt{ab^3}}{\sqrt{a^3b^2}-b^2}=\dfrac{a^2\sqrt{b}-b\sqrt{ab}}{ab\sqrt{a}-b^2}=\dfrac{\sqrt{ab}\left(a\sqrt{a}-b\right)}{b\left(a\sqrt{a}-b\right)}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}\left(a;b>0\right)\)

  \(c.\dfrac{a^3-2\sqrt{2}}{a-\sqrt{2}}=\dfrac{\left(a-\sqrt{2}\right)\left(a^2+a\sqrt{2}+2\right)}{a-\sqrt{2}}=a^2+a\sqrt{2}+2\left(a\ne\sqrt{2}\right)\)

  \(d.\sqrt{18}-\sqrt{8}+\dfrac{1}{4}\sqrt{2}=3\sqrt{2}-2\sqrt{2}+\dfrac{1}{4}\sqrt{2}=\left(\dfrac{1}{4}+1\right)\sqrt{2}=\dfrac{5}{4}\sqrt{2}\)

  bởi Hoàng Chu Anh 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan