Rút gọn biểu thức 1/1+căn5+1/căn5+căn9+...+1/căn2009+căn2013

bởi Trịnh Lan Trinh 21/01/2019

Rút gọn biểu thức:

\(\frac{1}{1+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{9}}+...+\frac{1}{\sqrt{2009}+\sqrt{2013}}\)

Câu trả lời (1)

 • \(\frac{1}{1+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{9}}+...+\frac{1}{\sqrt{2009}+\sqrt{2013}}\)

  =\(\frac{-1+\sqrt{5}+3-\sqrt{5}-3+\sqrt{13}+...+\sqrt{2013}-\sqrt{2009}}{4}\) 

  =\(\frac{-1-\sqrt{2009}}{4}\)

  =\(-\frac{1+7\sqrt{41}}{4}\)

  bởi doanthihoang thanh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan