AMBIENT

Rút gọn A=(cănx/2−1/2cănx).(x−cănx/cănx+1−x+cănx/cănx−1)

bởi Lan Ha 28/01/2019

Cho biểu thức A= \(\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right).\left(\dfrac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\right)\)

a. Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định

b. Rút gọn A

c. Tìm giá trị của x để A> -6

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a/ đkxđ: x > 0; x≠1

  b/ \(A=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right):\left(\dfrac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\right)\)

  \(=\dfrac{x-1}{2\sqrt{x}}\cdot\left(\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)^2-\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)^2}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\right)\)

  \(=\dfrac{x-1}{2\sqrt{x}}\cdot\dfrac{x\sqrt{x}-2x+\sqrt{x}-x\sqrt{x}-2x-\sqrt{x}}{x-1}\)

  \(=\dfrac{-4x}{2\sqrt{x}}=-2\sqrt{x}\)

  bởi Vương Thành 28/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>