YOMEDIA

Giải phương trình x+căn(x−5)=2+căn(x+5)

bởi Tuấn Huy 29/01/2019

Giải phương trình:

a. \(x+\sqrt{x-5}=2+\sqrt{x+5}\)

b. \(x+\sqrt{x-5}=6+\sqrt{x-5}\)

c. (2x +5). \(\sqrt{x+3}\)=0

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Đkxđ: \(\left\{{}\begin{matrix}x-5\ge0\\x+5\ge0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge5\\x\le-5\end{matrix}\right.\)

  => Phương trình vô nghiệm

  Vậy ... (Không chắc)

  b) Tương tự a)

  c) ĐKXĐ: \(x+3\ge0\Leftrightarrow x\ge-3\)

  \(\left(2x+5\right)\sqrt{x+3}=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}2x+5=0\\x+3=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{5}{2}\left(tm\right)\\x=-3\left(tm\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

  bởi Thống Nhất Đỗ Thị 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA