Giải phương trình căn(x^2−x−2)−căn(x−2)=0

bởi Anh Trần 21/01/2019

giải phương trình

1 ) \(\sqrt{x^2-x-2}-\sqrt{x-2}=0\)

2 ) \(\sqrt{x^2-1}+1=x^2\)

3 ) \(\sqrt{x^2-x}+\sqrt{x^2+x-2}=0\)

Câu trả lời (1)

 • a) \(\sqrt{x^2-x-2}-\sqrt{x-2}=0\) \(\left(x\ge2\right)\)

  \(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x+1\right)\left(x-2\right)}-\sqrt{x-2}=0\)

  \(\Leftrightarrow\sqrt{x-2}\left(\sqrt{x+1}-1\right)=0\)

  TH1:

  \(\sqrt{x-2}=0\)

  \(\Leftrightarrow x=2\) (n)

  TH2:

  \(\sqrt{x+1}-1=0\)

  \(\Leftrightarrow x+1=1\)

  \(\Leftrightarrow x=0\) (l)

  Vậy . . .

  b) \(\text{đkxđ:}\left\{{}\begin{matrix}x\le-1\\x\ge1\end{matrix}\right.\). Tương tự. Nhân tử chung là \(\sqrt{x^2-1}\).

  Pt có tập no \(S=\left\{\pm1;\pm\sqrt{2}\right\}\)

  c) Pt có một nghiệm duy nhất là x = 1

  bởi Trần Uyên 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan