YOMEDIA

Giải phương trình 2x^3 + 7x^2 - x - 12 =0

bởi ngọc trang 17/01/2019

ai biết cách nhẩm nghiệm phương trình bậc 3 không ạ 

giải pt: 2x^3 + 7x^2 - x - 12 =0

giải pt : - x^3 + x^2 + 7x + 2 =0

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)2x3 + 7x2 - x - 12 =0

  =>2x3+x2-4x+6x2+3x-12=0

  =>x(2x2+x-4)+3(2x2+x-4)=0

  =>(x+3)(2x2+x-4)=0

  =>x+3=0 hoặc 2x2+x-4=0

  Xét x+3=0 <=>x=-3

  Xét 2x2+x-4=0 ta dùng delta

  \(\Delta=1^2-\left(-4\left(2.4\right)\right)=33>0\)

  =>pt có 2 nghiệm phân biệt

  \(\Rightarrow x_{1,2}=\frac{-1\pm\sqrt{33}}{4}\)

  b)- x^3 + x^2 + 7x + 2 =0

  =>-x3+3x2+x-2x2+6x+2=0

  =>-x(x2-3x-1)+(-2)(x2-3x-1)=0

  =>-(x+2)(x2-3x-1)=0

  =>-(x+2)=0 hoặc x2-3x-1=0

  Xét -(x+2)=0 <=>x=-2

  Xét x2-3x-1=0 theo delta ta có:

  \(\Delta=\left(-3\right)^2-\left(-4\left(1.1\right)\right)=13>0\)

  =>pt cũng có 2 nghiệm phân biệt

  \(\Rightarrow x_{1,2}=\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}\)

   

  bởi doanthihoang thanh 17/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>