Chứng minh rằng Sn là số nguyên với mọi n nguyên biết Sn=x1^2+x2^n

bởi Lê Mỹ Trúc 10/02/2019

cho phương trình x^2 -3x+1=0, gọi x1,x2 là hai nghiệm của phương trình đặt Sn=x1^2+x2^n với n là số nguyên 

Chứng minh rằng Sn là số nguyên với mọi n nguyên

Câu trả lời (3)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn