AMBIENT

Chứng minh A= căn(x − 16) − căn(x + 4) (x ≥ 16) >=0

bởi thanh hằng 29/01/2019

A= \(\sqrt{x-16}-\sqrt{x}+4\) (\(x\ge16\) ) chứng minh A \(\ge\)0

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(\sqrt{x-16}-\sqrt{x}+4\ge0\)

  \(\Rightarrow\sqrt{x-16}+4\ge\sqrt{x}\)

  \(\Rightarrow\left(\sqrt{x-16}+4\right)^2\ge x\)

  \(\Rightarrow x-16+8\sqrt{x-16}+16\ge x\)

  \(\Rightarrow-16+8\sqrt{x-16}+16\ge0\)

  \(\Rightarrow8\sqrt{x-16}\ge0\)*Đúng*

  Dấu "=" xảy ra khi: \(x=16\)

  bởi Ngô Đặng Ngân 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>