Bài 43 trang 107 sách bài tập toán 9 tập 2

bởi Nguyễn Anh Hưng 09/10/2018

Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 107)

Cho hai đoạn thắng AC và BD cắt nhau tại E. Biết AE.EC = BE.ED.

 

Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn ?

 

Câu trả lời (1)

 • Từ giả thiết \(AE.EC=BE.ED\) suy ra :

  \(\dfrac{AE}{ED}=\dfrac{EB}{EC}\) (1)

  bởi Nguyễn Ngân 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu hằng

  Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 107)

  Cho ba đường tròn cùng đi qua một điểm P. Gọi các giao điểm khác P của hai trong ba đường tròn đó là A, B, C. Từ một điểm D (khác điểm P) trên đường tròn (PBC) kẻ các tia DB, DC cắt các đường tròn (PAB) và (PAC) lần lượt tại M và N. Chứng minh ba điểm M, A, N thẳng hàng ?

   

 • Nguyễn Bảo Trâm

  Bài 41 (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

  Cho tam giác cân ABC có đáy BC và \(\widehat{A}=20^0\). Trên nửa mặt phẳng bở AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA = DB và \(\widehat{DAB}=40^0\). Gọi E là giao điểm của AB và CD

   

  a) Chứng minh ACBD là tứ giác nội tiếp

   

  b) Tính \(\widehat{AED}\)

   

 • hồng trang

  Bài 40 (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

  Cho tam giác ABC. Các đường phân giác trong của \(\widehat{B}\) và \(\widehat{C}\) cắt nhau tại S. Các đường phân giác ngoài của \(\widehat{B}\) và \(\widehat{C}\) cắt nhau tại E.

   

  Chứng minh : BSCE là một tứ giác nội tiếp 

   

                            

   

 • Lê Tấn Vũ

  Bài 39 (Sách bài tập - tập 2 - trang 106)

  Trên đường tròn tâm O có một cung AB và S là điểm chính giữa của cung đó. Trên dây AB lấy hai điểm E và H. Các đường thẳng SH và SE cắt đường tròn theo thứ tự tại C và D. Chứng minh EHCD là một tứ giác nội tiếp ?

   

 • Lê Thánh Tông

  Cho đường tròn tâm O. Từ A là một điểm nằm ngoài (O) kẻ các tiếp tuyến AM, AN với (O) (M;N là các tiếp điểm)

  1, Chứng minh rằng tứ giác AMON nội tiếp đường tròn đường kính AO

  2, Đường thẳng qua A cắt đường tròn (O) tại B và C ( B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh I cũng thuộc đường tròn đường kính AO.

  3, Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng AK.AI=AB.AC

 • Nguyễn Thanh Trà

  Bài 7.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 107)

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Vẽ các đường cao AI, BK, CL của tam giác ấy. Gọi H là giao điểm của các đường cao vừa vẽ

   

  a) Chỉ ra các tứ giác nội tiếp có đỉnh lấy trong số các điểm A, B, C, H, I, K, L

   

  b) Chứng minh \(\widehat{LBH},\widehat{LIH},\widehat{KIH},\widehat{KCH}\) là bốn góc bằng nhau

   

 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho đường tròn tâm O đường kính R dây AB= R . M N lần lược thuộc điểm chính giữa cung nhỏ và lớn AB. Trên cung nhỏ AN lấy C , trên cung nhỏ BN lấy D MC cắt AB tại E . MD cắt AB tại F

  a)Chứng minh tam giác AEM đồng dạng tam giác CAM

  b)Chứng minh tứ giác CEFD nội tiếp

 • Thu Hang

  Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ BE vuông góc với AC, CF vuông góc với AB. ( E thuộc AC, F thuộc AB).

  a) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: MF= 1/2 BC và tam giác MEF cân

  b) chứng minh rằng: góc CBF + góc CEF= 180 độ

  c) Chứng minh góc BEF bằng góc BCF

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  -cho \(\Delta\)ABC vuông ở A có AH là đường cao và BE là đường phân giác ( H thuộc BC, E thuộc AC) .kẻ AD\(\perp\)BE tại D

  a)CMR: tứ giác ABHD nội tiếp (O)

  b)CMR:\(\widehat{HDC}=\widehat{CEH}\)

 • Mai Rừng

  Vẽ hình bài giúp mk với

  trên đường tròn (O;R) cho trước , vẽ dây cung AB cố định không đi qua O. điểm M bất kì trên tia BA sao cho M nằm ngoài đường tron (O;R). từ M kẻ hai tiếp tuyến MC và MD với đường tròn (O;R) (C,D là hai tiếp điểm)

  a, c/m tứ giác OCMD nội tiếp

  B, chứng minh \(MC^2\)=MA.MB