Xác định dấu của a và b biết 3a^2b^1004 và -19a^5b^1008 cùng dấu

bởi Nguyễn Trung Thành 08/05/2019

cho 2 số a và b khác 0 trái dấu. Biết 3a2b1004 và -19a5b1008 cùng dấu . Xác định dấu của a và b

Câu trả lời (1)

 • nếu a>0 ;b<0

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}3a^2b^{1004}>0\\-19a^5b^{1008}< 0\end{matrix}\right.\)(ko thỏa mãn đề bài)

  nếu a<0;b>0

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}3a^2b^{1004}>0\\-19a^5b^{1008}>0\end{matrix}\right.\)(thỏa mãn)

  vậy a là dấu âm,b là dấu dương

  bởi lê như ngọc 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan