Tính tỉ số x/y biết (x^2+2y^2)/360=(x^2-2y^2)/294

bởi Anh Trần 25/04/2019

Cho tỉ lệ thức: \(\dfrac{x^2+2y^2}{360}=\dfrac{x^2-2y^2}{294}\). tính tỉ số \(\dfrac{x}{y}\)

Câu trả lời (1)

 • Ta có : \(\frac{x^2+2y^2}{360}=\frac{x^2-2y^2}{294}\)

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  \(\frac{x^2+2y^2}{360}=\frac{x^2-2y^2}{294}=\frac{x^2+2y^2+x^2-2y^2}{360+294}=\frac{x^2+2y^2-x^2+2y^2}{360-294}=\frac{2x^2}{654}=\frac{4y^2}{66}\)

  \(\Rightarrow\frac{x^2}{327}=\frac{y^2}{16,5}\)

  \(\Rightarrow\frac{x^2}{y^2}=\frac{327}{16,5}=\frac{218}{11}\)

  \(\Rightarrow\left(\frac{x}{y}\right)^2=\frac{218}{11}\)

  \(\Rightarrow\frac{x}{y}=\sqrt{\frac{218}{11}}\)

  Vậy tỉ số \(\frac{x}{y}\) bằng \(\sqrt{\frac{218}{11}}\)

  (số nó hơi kì nhỉ ^^)

  bởi Khải Khải 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan