YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính số học sinh mỗi nhóm biết nhóm 1 trồng trong 2 ngày, nhóm 2 trồng trong 3 ngày

Câu 9:Ba nhóm học sinh có 39 em.Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau.Nhóm 1 trồng trong 2 ngày,nhóm 2 trồng trong 3 ngày,nhóm 3 trồng trong 4 ngày. Số học sinh nhóm 1 là học sinh.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi số học sinh của 3 nhóm lần lượt là a,b,c

  Ta có: a,b,c TLN với 2,3,4

  hay a2 = b3 = c4

  hay \(\frac{a}{\frac{1}{2}}=\frac{b}{\frac{1}{3}}=\frac{c}{\frac{1}{4}}\) và a + b + c = 39

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

  ta có: \(\frac{a}{\frac{1}{2}}=\frac{b}{\frac{1}{3}}=\frac{c}{\frac{1}{4}}=\frac{a+b+c}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}\)=\(\frac{39}{\frac{13}{12}}=36\)

  \(\frac{a}{\frac{1}{2}}=36\Rightarrow a=18\)

  \(\frac{b}{\frac{1}{3}}=36\Rightarrow b=12\)

  \(\frac{c}{\frac{1}{4}}=36\Rightarrow c=9\)

  Vậy số học sinh ba nhóm lần lượt là 18;12;9 học sinh

    bởi Nguyễn Phương 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON