Tính số học sinh mỗi lớp biết 7A và 7B trồng tỉ lệ với 20 và 21

bởi Quế Anh 25/04/2019

Có 3 lớp 7A , 7B,7C trồng được 408 cây ,biết 7A &7B trồng tỉ lệ với 20&21 . 7B&7C tỉ lệ với 7&9. Tính số học sinh mỗi lớp biết mỗi học sinh trồng 3 cây.

Câu trả lời (1)

 • Gọi số cây ba lớp 7A ,7B ,7C trồng được lần lượt là a, b, c (a ,b,c \(\ne\) 0 )

  Theo bài ra ,ta có :

  \(\dfrac{a}{b}\) = \(\dfrac{20}{21}\) <=> a = \(\dfrac{20}{21}\) . b

  \(\dfrac{b}{c}\) = \(\dfrac{7}{9}\) <=> c = \(\dfrac{7}{9}\) .b

  Ta có : a + b + c = 408 (cây )

  <=> \(\dfrac{20}{21}\) . b + b + \(\dfrac{7}{9}\) .b = 408

  <=> ( \(\dfrac{20}{21}\) + 1+ \(\dfrac{7}{9}\) ) .b = 408

  <=> \(\dfrac{68}{21}\) . b = 408

  <=> b = 126

  => Số học sinh của lớp 7B là :
  126 : 3 = 42 (em )

  a = \(\dfrac{20}{21}\) .b => a = 120

  => Số học sinh lớp 7A là : 120 : 3 = 40 ( em )

  c = 408- (126 + 120 ) = 162

  => Số học sinh lớp 7C là : 162 : 3 = 54 ( em)

  Vậy lớp 7A có 40 em hs ,lớp 7B có 42 em hs và lớp 7C có 54 em hs

  bởi Lê cao Anh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan