Tính số đo các góc tam giác ABC biết A=3B=6C

bởi bich thu 08/05/2019

Cho tam giác ABC có A=3B=6C

a)Tính số đo các góc của tam giác ABC

b) Kẻ AD vuông góc với BC(D thuộc BC). Chứng minh AD<BD<CD

Câu trả lời (1)

 • B=\(\dfrac{A}{3}\) ,C=\(\dfrac{A}{6}\)

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{A}{18}\) =\(\dfrac{B}{6}\) =\(\dfrac{C}{3}\) và A+B+C=180o

  áp dụng tính chất của dãy tỉ số =nhau ,ta có :

  \(\dfrac{A}{18}\) =\(\dfrac{B}{6}\) =\(\dfrac{C}{3}\) = \(\dfrac{A+B+C}{18+6+3}\) =\(\dfrac{180}{27}\) =\(\dfrac{20}{3}\)

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{A}{18}\) = \(\dfrac{20}{3}\) \(\Rightarrow\) A= 20/3 x 18 = 120o

  \(\dfrac{B}{6}\) =\(\dfrac{20}{3}\) \(\Rightarrow\) B=\(\dfrac{20}{3}\) x 6 = 40o

  C = 180o-(120o+40o)=200

  bởi Vương Hằng Ta 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan