YOMEDIA

Tính số đo các góc tam giác ABC biết A=3B=6C

Cho tam giác ABC có A=3B=6C

a)Tính số đo các góc của tam giác ABC

b) Kẻ AD vuông góc với BC(D thuộc BC). Chứng minh AD<BD<CD

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • B=\(\dfrac{A}{3}\) ,C=\(\dfrac{A}{6}\)

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{A}{18}\) =\(\dfrac{B}{6}\) =\(\dfrac{C}{3}\) và A+B+C=180o

  áp dụng tính chất của dãy tỉ số =nhau ,ta có :

  \(\dfrac{A}{18}\) =\(\dfrac{B}{6}\) =\(\dfrac{C}{3}\) = \(\dfrac{A+B+C}{18+6+3}\) =\(\dfrac{180}{27}\) =\(\dfrac{20}{3}\)

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{A}{18}\) = \(\dfrac{20}{3}\) \(\Rightarrow\) A= 20/3 x 18 = 120o

  \(\dfrac{B}{6}\) =\(\dfrac{20}{3}\) \(\Rightarrow\) B=\(\dfrac{20}{3}\) x 6 = 40o

  C = 180o-(120o+40o)=200

    bởi Vương Hằng Ta 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA