AMBIENT

Tính P(x)+Q(x) biết P(x)=-5x^3-1/3+8x^4+x^2 và Q(x)=x^2-5x-2x^3+x^4-2/3

bởi hai trieu 08/05/2019

Cho 2 đa thức: P(x) = \(-5x^3-\dfrac{1}{3}+8x^4+x^2\)

Q(x) = \(x^2-5x-2x^3+x^4-\dfrac{2}{3}\)

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x).

Các bn lm theo cách 1 hàng ngang chứ đừng làm hàng dọc nha !! Mình đg cần gấp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(P\left(x\right)+Q\left(x\right)=\left(-5x^3-\dfrac{1}{3}+8x^4+x^2\right)+\left(x^2-5x-2x^3+x^4-\dfrac{2}{3}\right)\)

  \(=-5x^3-\dfrac{1}{3}+8x^4+x^2+x^2-5x-2x^3+x^4-\dfrac{2}{3}\)

  \(=\left(-5x^3-2x^3\right)-\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\right)+\left(8x^4+x^4\right)+\left(x^2+x^2\right)-5x\)

  \(=-7x^3+9x^4+2x^2-5x-1\)

  Lại có: \(P\left(x\right)-Q\left(x\right)=\left(-5x^3-\dfrac{1}{3}+8x^4+x^2\right)-\left(x^2-5x-2x^3+x^4-\dfrac{2}{3}\right)\)

  \(=-5x^3-\dfrac{1}{3}+8x^4+x^2-x^2+5x+2x^3-x^4+\dfrac{2}{3}\)

  \(=\left(-5x^3+2x^3\right)+\left(8x^4-x^4\right)+\left(x^2-x^2\right)+5x-\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3}\right)\)

  \(=-3x^3+7x^4+5x+\dfrac{1}{3}\)

  bởi Chảnh Nhung 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>