Tính M(x)-N(x) biết M(x)=-2^3+2x^2-x-x^3+3 và N(x)=6x-3x^3-5x+2x^2-5

bởi Naru to 25/05/2019

cho 2 đa thức M(x)=\(-2^3+2x^2-x-x^3+3\)

N(x)= \(6x-3x^3-5x+2x^2-5\)

a, tính M x -Nx

b, tìm nghiệm của đa thức hiệu mx-nx vừa tìm được ở câu a

Câu trả lời (1)

 • Bài này là bài thuộc vào dạng bài toán cơ bản bạn tự làm nha( nếu bạn không biết làm thì mình gợi ý phương pháp cho bạn nha)

  a/bạn thu gọn và xắp xếp m(x) và n(x) theo lũy thừa giảm dần hoặc tăng dần của biến rồi trừ hai đa thức như bình thường

  b/bạn đặt đa thức vừa tìm được bằng 0 chuyển vế và tìm x

  Chúc bạn học tốt nha FIGHTING!!!

  bởi Hạnh Quang 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan