YOMEDIA
ZUNIA12

Tính giá trị của biểu thức và rút gọn biểu thức

giải hộ e vs ạk

Tính:

a) Cho biểu thức: P = x - 4xy + y. Tính giá trị của P với |x| = 1,5; y = -0,75

b) Rút gọn biểu thức: \({\rm{A}} = \frac{{{2^{12}}{{.3}^5} - {4^6}.81}}{{{{\left( {{2^2}.3} \right)}^6} + {8^4}{{.3}^5}}}\)

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (2)

 • a)  Ta có: \(\left| x \right| = 1,5 \Rightarrow x = 1,5\) hoặc x = -1,5

  +) Với x = 1,5 và y = -0,75 thì

  P = 1,5 -4.1,5 (-0,75) -0,75 = 1,5(1 + 3) = 6 -0,75 = 5,25

  +) Với x = -1,5 và y = - 0,75 thì

  P = -1,5 -4(-1,5).(-0,75) - 0,75 = -1,5(1+3) - 0,75 = -6,75

  b) \({\rm{A}} = \frac{{{2^{12}}{{.3}^5} - {4^6}.81}}{{{{\left( {{2^2}.3} \right)}^6} + {8^4}{{.3}^5}}}\)

  \(= \frac{{{2^{12}}{{.3}^5} - {2^{12}}{{.3}^4}}}{{{2^{12}}{{.3}^6} - {2^{12}}{{.3}^5}}}\)

  \(= \frac{{{2^{12}}{{.3}^4}(3 - 1)}}{{{2^{12}}{{.3}^5}(3 - 1)}} = \frac{1}{3}\)

    bởi thủy tiên 30/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hjhj e cảm ơn

    bởi thùy trang 31/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON