AMBIENT

Tính giá trị biểu thức A=x^4+2x^2y^2-2x^2+y^4-2y^2 biết x^2+y^5=5

bởi Ngoc Nga 08/05/2019

cho x2+y5=5. tính gt bt: A=x4+2x2y2-2x2+y4-2y2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A=x^4+2x^2y^2-2x^2+y^4-2y^2\)

  \(=\left(x^4+2x^2y^2+y^4\right)-2x^2-2y^2\)

  \(=\left(x^2+y^2\right)^2-\left(2x^2+2y^2\right)\)

  \(=\left(x^2+y^2\right)^2-2\left(x^2+y^2\right)\)

  Lại có: \(x^2+y^2=5\) nên giá trị biểu thức \(A\) là:

  \(A=\left(x^2+y^2\right)^2-2\left(x^2+y^2\right)=5^2-2\cdot5=25-10=15\)

  bởi Thiên yết Yết 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>