Tính chu vi tam giác ABC có các cạnh tỉ lệ với 6, 8, 11 và 2b^2=c^2+28

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 15/05/2019

Cho tam giác ABC có các cạnh tỉ lệ với ba số 6 ; 8 ; 11 và 2b2 = c2 + 28 . Chu vi tam giác ABC bằng .... cm

Câu trả lời (1)

 • Gọi ba cạnh của tam giác ABC lần lượt là a,b,c

  Ta có : \(\dfrac{a}{6}=\dfrac{b}{8}=\dfrac{c}{11}\)

  Ta đặt \(\dfrac{a}{6}=\dfrac{b}{8}=\dfrac{c}{11}\)=k

  => \(a=6k;b=8k;c=11k\)

  Mà ta có 2b2 = c2 + 28

  Ta thay \(b=8k;c=11k\) vào biểu thức trên ta có:

  2(8k)2 = (11k)2 + 28

  => 128k2 = 121k2 + 28

  =>k2(128-121) = 28

  =>7k2 = 28

  => k2 =28/7=4

  =>k = 2

  =>\(\dfrac{a}{6}=2=>a=2\cdot6=12\)

  =>\(\dfrac{b}{8}=2=>b=8\cdot2=16\)

  =>\(\dfrac{c}{11}=2=>11\cdot2=22\)

  Vậy chu vi tam giác ABC là: 12+16+22=50(cm)

  bởi Phạm Hiền Huệ 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan