AMBIENT

Tính a^3b^2c^1930/a^1935 biết a/b=b/c=c/a và a+b+c khác 0

bởi Phan Thị Trinh 25/05/2019

1/Tìm các số x,y,z biết:

x:y:z = 3:4:5 và 2x2 + 2y2 - 3z2 = -100

2/ Cho a/b = b/c = c/a và a + b + c khác 0. Tính a3b2c1930/ a1935

các bạn ghi rõ cách trình bày ra giúp mình nhé, mình cần gấp lắm, sáng mai phải nộp r

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2) theo bài ra ta có:

  \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}=\dfrac{c}{a}\)

  áp dụng tính chất dảy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}=\dfrac{c}{a}=\dfrac{a+b+c}{b+c+a}=1\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=b\\b=c\\c=a\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow a=b=c\)

  đặt \(M=\dfrac{a^3b^2c^{1930}}{a^{1935}}\) ta có:

  \(M=\dfrac{a^3b^2c^{1930}}{a^{1935}}=\dfrac{a^3a^2a^{1930}}{a^{1935}}=\dfrac{a^{1935}}{a^{1935}}=1\)

  \(\Rightarrow\dfrac{a^3b^2c^{1930}}{a^{1935}}=1\)

  bởi Vu Thi Tra My Tra My 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>