RANDOM

Tìm x để A =14-x/4-x có giá trị lớn nhất

bởi Sasu ka 18/01/2019

Vs giá trị nguyên nào của x thì A =\(\dfrac{14-x}{4-x}\)có giá trị lớn nhất

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • A= \(\dfrac{14-x}{4-x}=\dfrac{4-x+10}{4-x}=1+\dfrac{10}{4-x}\)

  Để A đạt GTLN thì \(\dfrac{10}{4-x}\) phải đạt GTLN

  Nếu x > 4 => \(\dfrac{10}{4-x}\) thì x > 0

  Nếu x < 4 => \(\dfrac{10}{4-x}\)thì x < 0

  \(\dfrac{10}{4-x}\) có tử và mẫu là dương nên có GTLN khi 4 - x đạt GTNN và khác 0 => 4 - x đạt GTNN khi 4 - x = 1 => x

  = 3

  => \(\dfrac{10}{4-x}\) = 10

  Vậy A đạt GTNN khi x = 3

  bởi Kim Đoan Ngô Thụy 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>