Tìm x, biết |x-3,4|+|2,6-x|=0

bởi Lê Nhật Minh 25/04/2019

Tìm x, biết :

a) \(\left|x-2\right|=x\)

b) \(\left|x-3,4\right|+\left|2,6-x\right|=0\)

( À tớ nói trc khi giải, câu bỏ dấu GTTĐ ra có 4 TH nha mấy bn, chỉ là mik đổi ra xong ko biết tính, giúp mik với nha )

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan