ADMICRO

Tìm x biết x^2-x=x-2

bởi Lê Tường Vy 18/01/2019

Tìm x biết : \(x^2-x=x-2\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(x^2-x=x-2\)

  \(x^2-x-x+2=0\)

  \(x^2-2x+2=0\)

  \(x^2-\left(2x-2\right)=0\)

  \(x^2-2\left(x-1\right)=0\)

  \(x^2-1-2\left(x-1\right)+1=0\)

  \(\left(x-1\right)\left(x+1\right)-2\left(x-1\right)+1=0\)

  \(\left(x-1\right)\left(x+1-2\right)+1=0\)

  \(\left(x-1\right)\left(x-1\right)=-1\)

  \(\left(x-1\right)^2=-1\)(vô lí)

  Vậy không tìm được x

  bởi TRẦN HUỲNH HIẾU NHI 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA