Tìm x biết 1 nguyên 5/6 = -x/5

bởi Lê Nhi 12/11/2018

Tìm x: \(1\dfrac{5}{6}=\dfrac{-x}{5}\)

Câu trả lời (3)

 • 1/5/6=-x/5

  11/6=-x/5

  ⇒x=-55/6

  bởi Trần Đình Mạnh 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(\dfrac{11}{6}=\dfrac{-X}{5}\)

  -X=\(\dfrac{11\cdot5}{6}\)

  -X=\(\dfrac{55}{6}\)

  ➩X=\(\dfrac{-55}{6}\)

  hihi

  bởi Quynh nhu Quỳnh 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • X= -55/6

  bởi Giáo sư Học sinh 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan