YOMEDIA
IN_IMAGE

Tìm tổng của 3 số tự nhiên biết BCNN của bằng 1680 và 3 số tỉ lệ nghịch với 15, 10, 6

Tìm tổng của 3 số tự nhiên biết BCNN của chúng bằng 1680; ba số này tỉ lệ nghịch với ba số 15; 10; 6

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi 3 số tự nhiên cần tìm là \(a;b;c\)

  Theo đề bài ta có:

  \(15a=10b=6c\)

  \(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{2}=\frac{c}{5}=k\)

  \(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=2k\\b=3k\\c=5k\end{matrix}\right.\)

  \(BCNN\left(a;b;c\right)=1680\)

  \(\Rightarrow BCNN\left(2k;3k;5k\right)=1680\)

  \(\Rightarrow BCNN\left(2;3;5\right).k=1680\)

  \(\Rightarrow30k=1680\)

  \(\Rightarrow k=\frac{1680}{30}=56\)

  \(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=2k\\b=3k\\c=5k\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=2.56\\b=3.56\\c=5.56\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=112\\b=168\\c=280\end{matrix}\right.\)

  Vậy 3 số tự nhiên cần tìm lần lượt là \(112;168;280\)

    bởi Phạm Quang Hà 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON