AMBIENT

Tìm tổng của 3 số tự nhiên biết BCNN của bằng 1680 và 3 số tỉ lệ nghịch với 15, 10, 6

bởi Nguyễn Thị Thúy 17/05/2019

Tìm tổng của 3 số tự nhiên biết BCNN của chúng bằng 1680; ba số này tỉ lệ nghịch với ba số 15; 10; 6

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi 3 số tự nhiên cần tìm là \(a;b;c\)

  Theo đề bài ta có:

  \(15a=10b=6c\)

  \(\Rightarrow\frac{a}{2}=\frac{b}{2}=\frac{c}{5}=k\)

  \(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=2k\\b=3k\\c=5k\end{matrix}\right.\)

  \(BCNN\left(a;b;c\right)=1680\)

  \(\Rightarrow BCNN\left(2k;3k;5k\right)=1680\)

  \(\Rightarrow BCNN\left(2;3;5\right).k=1680\)

  \(\Rightarrow30k=1680\)

  \(\Rightarrow k=\frac{1680}{30}=56\)

  \(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=2k\\b=3k\\c=5k\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=2.56\\b=3.56\\c=5.56\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{\begin{matrix}a=112\\b=168\\c=280\end{matrix}\right.\)

  Vậy 3 số tự nhiên cần tìm lần lượt là \(112;168;280\)

  bởi Phạm Quang Hà 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>