AMBIENT

Tìm số tự nhiên x, y biết 8(x-2013)^2+y^2=25

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 18/01/2019

tìm x và y là các số tự nhiên biết:

8(x-2013)2+y2=25

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có : \(8\left(x-2013\right)^2\)= 25 - \(y^2\)

  \(8\left(x-2013\right)^2\) >0 và chẵn

  => 25 - \(y^2\)\(\ge0\) => \(y^2\)\(\le25\) và y lẻ

  => \(y^2\)\(\in\left\{1,9,25\right\}\)

  TH1 : \(y^2\)= 1 => \(8\left(x-2013\right)^2\)= 24

  \(\left(x-2013\right)^2\)= 3 ( ko xảy ra)

  TH2 : \(y^2\)= 9 => \(8\left(x-2013\right)^2\)= 16
  \(\left(x-2013\right)^2\)= 2 ( ko xảy ra)
  TH3 : \(y^2\)=25 => \(8\left(x-2013\right)^2\)= 0
  => x = 2013
  Vậy \(\left\{{}\begin{matrix}x=2013\\y=5\end{matrix}\right.\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=2013\\y=-5\end{matrix}\right.\)
  Chúc bạn học giỏi!
  bởi Trần Nga 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>