Trần Nga's Profile

Trần Nga

Trần Nga

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 113
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Trần Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Nga: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Trần Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng