RANDOM

Tìm số tự nhiên n để 2n-3 chia hết cho n+1

bởi Thùy Trang 18/01/2019

tập hợp các số tự nhiên n để 2n-3 chia hết cho n+1 là

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 2n - 3 chia hết c ho n + 1

  2n + 2 - 2 - 3 chia hết cho n + 1

  2(n + 1) - 5 chia hết cho n + 1

  => 5 chia hết cho n + 1

  => n + 1 thuộc Ư(5) = {1 ; -1; 5; -5}

  Ta có bảng sau :

  2n - 3 1 -1 5 -5
  n 2 1 4 -1

  Vì n thuộc N

  => n = {2 ; 1 ; 4}

  bởi Trần Mỹ Duyên 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>