AMBIENT

Tìm nghiệm của đa thức A(x) = 2x^2 - 8 +1/2.x^3+8 sao cho x > -4

bởi Lê Gia Bảo 21/01/2019

Cho A(x) = 2x2 - 8 +\(\dfrac{1}{2}\)x3 + 8

Tìm nghiệm của A(x) sao cho x>-4

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A(x)=0 <=> 2x2 - 8 +\(\dfrac{1}{2}\)x3 + 8 = 0

  2x2 - 8+\(\dfrac{1}{2}x\)3 = 0-8 = -8

  2x2 + \(\dfrac{1}{2}x\)3 = -8+8 = 0

  x2 (2 + \(\dfrac{1}{2}x\)) = 0

  x2 = 0 hoặc 2 + \(\dfrac{1}{2}x\) =0

  x=0 \(\dfrac{1}{2}x\)= 0-2 = -2

  x= -2 : \(\dfrac{1}{2}\)= -4

  => x=0 hoặc x=-4

  mà x > -4 => x=0

  Vậy x=0 là nghiệm của đa thức A(x)

  bởi Nguyễn Dysprosi 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>