YOMEDIA

Tìm n để P=n+2/n-7 có giâ trị lớn nhất

bởi Nguyễn Minh Minh 18/01/2019

tìm n để

\(p=\dfrac{n+2}{n-7}\)có giá trị lớn nhất

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • ta có \(p=\dfrac{n+2}{n-7}=\dfrac{n-7+9}{n-7}=1+\dfrac{9}{n-7}\)để p có gtln thì \(\dfrac{9}{n-7}\)phải có giá trị lớn nhất

    khi đó \(\dfrac{9}{n-7}\) phải là phân số dương và n-7 phải có gí trị nhỏ nhất (mẫu càng nhỏ thì phân số càng lớn)

    \(\Rightarrow n-7=1\Leftrightarrow n=1+7=8\) vậy P có gí trị lớn nhất khi n=8

    bởi Ngọc Thư Nguyễn 18/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA