Tìm GTNN của biểu thức E=I4x-3I + I5y + 7,5I + 17,5

bởi Nguyễn Thị Thúy 09/11/2018

1. Tìm giá trị nhỏ nhất:

E=I4x-3I + I5y + 7,5I + 17,5

2. Tìm giá trị lớn nhất:

F= 4-I5x-2I - I3x+12I ("I" là dấu giá trị tuyệt đối nha)

CẦN GẤP CẦN GẤP!!!!!!!

Câu trả lời (3)

 • 1/ Ta có :

  \(E=\left|4x-3\right|+\left|5y+7,5\right|+17,5\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}\left|4x-3\right|\ge0\\\left|5y+7,5\right|\ge0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow E=\left|4x-3\right|+\left|5y+7,5\right|+17,5\ge17,5\)

  Để E đạt GTNN thì \(\left\{{}\begin{matrix}\left|4x-3\right|\\\left|5y+7,5\right|\end{matrix}\right.\) đạt GTNN

  Dấu "=" xảy ra khi :

  \(\left\{{}\begin{matrix}\left|4x-3\right|=0\\\left|5y+7,5\right|=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}4x-3=0\\5y+7,5=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,75\\y=-1,5\end{matrix}\right.\)

  Vậy GTNN của E bằng 17,5 khi \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,75\\y=-1,5\end{matrix}\right.\)

  bởi Trần Minh Cường 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan