Tìm GTLN của biểu thức Q=-(x-7)^2-6

bởi het roi 21/01/2019

Giá trị lớn nhất của \(Q=-\left(x-7\right)^2-6\)

Giúp mình với mình cần gấp! Tối nay mình học rồi! Cảm ơn các bạn nhiều!hahalolangkhocroi

Câu trả lời (1)

  • Ta có : \(\left\{\begin{matrix}Q=-\left(x-7\right)^2-6\\-\left(x-7\right)^2\le0\\-6=-6\end{matrix}\right.\)

    \(\Rightarrow Q=-\left(x-7\right)^2-6\le0-6=-6\)

    Vậy GTLN của \(Q=-\left(x-7\right)^2-6\)\(-6\)

    bởi Nông Anh Tuấn 21/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan