AMBIENT

Tìm giá trị nhỏ nhất của c biết a+b+c=1 và 0 < = a < = b+1 < = c+2

bởi can chu 26/04/2019

Biết a+b+c=1 và \(0\le a\le b+1\le c+2\). Tìm GTNN của c

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Từ \(0\le a\le b+1\le c+2\Rightarrow a+b+1+c+2\le3\left(c+2\right)\)\(\Rightarrow a+b+c+3\le3c+6\)

  \(\Rightarrow a+b+c\le3c+3\)

  Mà a+b+c=1

  \(\Rightarrow1\le3c+3\)

  \(\Rightarrow-2\le3c\)

  \(\Rightarrow\frac{-2}{3}\le c\)

  Để c nhỏ nhất thì c chỉ có thể bằng \(\frac{-2}{3}\)

  bởi Trần Chris 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA