Tìm giá trị nhỏ nhất của c biết 3 số a, b, c thỏa 0 < = a < = b+1 < = c+2 và a+b+c=1

bởi Lê Nhi 25/04/2019

cho 3 số a, b, c thỏa mãn: \(0\le a\le b+1\le c+2\) và a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của c

Câu trả lời (1)

 • Từ \(a\le b+1\le c+2\Rightarrow a+b+1+c+2\le3\left(c+2\right)\)\(\Rightarrow a+b+c+3\le3c+6\)

  Mà a+b+c=1

  \(\Rightarrow4\le3c+6\)

  \(\Rightarrow-2\le3c\)

  \(\Rightarrow c\ge-\frac{2}{3}\)

  Dấu ''='' xảy ra khi \(c=\frac{-2}{3}\)

  Vậy c nhỏ nhất khi \(c=\frac{-2}{3}\)

  bởi Phươngg Lê 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan