Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=(|x-3|+2)^2+|y+3|+2007

bởi Thuy Kim 21/01/2019

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =(|x-3|+2)^2+|y+3|+2007

Câu trả lời (1)

 • Ta có \(\left|x-3\right|\) \(\ge\)0 (\(\forall\)x)

  \(\Rightarrow\)(\(\left|x-3\right|\)+2)2 \(\ge\)(0+2)2=22=4

  \(\left|y+3\right|\) \(\ge\)0

  \(\Rightarrow\)(\(\left|x-3\right|\)+2)2+\(\left|y+3\right|\)\(\ge\)4+0=4

  \(\Rightarrow\)(\(\left|x-3\right|\)+2)2+\(\left|y+3\right|\)+2007\(\ge\)4+2007=2011.

  Vâỵ giá trị nhỏ nhất của P là 2011

  \(\Leftrightarrow\)\(\left[{}\begin{matrix}\left|x-3\right|=0\\\left|y+3\right|=0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\)\(\left[{}\begin{matrix}x=3\\y=-3\end{matrix}\right.\)

  Chúc các bạn học tốt haha

  bởi dương văn thảo 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan