Tìm giá trị nhỏ nhất của A=2.|x+5|-1/3

bởi Lê Viết Khánh 03/04/2019

Cho biểu thức \(A=2.\left|x+5\right|-\frac{1}{3}\)

a) Tính A khi \(\left|x\right|=0,25\)

b) Cho biểu thức \(A=5\) . Hãy tìm x ?

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của A

Câu trả lời (1)

 • a,\(\left|x\right|=0,25\\ \Rightarrow x\in\left\{-0,5;0,5\right\}\)

  +) Với x=-0,5 thì

  \(A=2.\left|-0,5+5\right|-\dfrac{1}{3}=2.4,5-\dfrac{1}{3}=\dfrac{26}{3}\)

  +) Với x=0,5 thì

  \(A=2\left|0,5+5\right|-\dfrac{1}{3}=2.5,5-\dfrac{1}{3}=\dfrac{32}{3}\)

  Vậy...

  b,\(A=5\Leftrightarrow2\left|x+5\right|-\dfrac{1}{3}=5\\2\Leftrightarrow\left|x+5\right| =\dfrac{16}{3}\\\Leftrightarrow \left|x+5\right|=\dfrac{8}{3}\Leftrightarrow x+5\in\left\{-\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}};\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}}\right\}\\ \Leftrightarrow x\in\left\{-\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}}-5;\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}}-5\right\}\)

  Vậy...

  c,Với mọi x thì \(2\left|x+5\right|\ge0\Rightarrow2\left|x+5\right|-\dfrac{1}{3}\ge-\dfrac{1}{3}\)

  Hay\(A\ge-\dfrac{1}{3}\) với mọi x

  Để\(A=-\dfrac{1}{3}\) thì \(\left|x+5\right|=0\Leftrightarrow x+5=0\Leftrightarrow x=-5\)

  Vậy....

  bởi ÔN TRẦN PHƯƠNG ANH 03/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan