Tìm giá trị nguyên của m để biểu thức P=2/(6-m) có GTLN

bởi can chu 26/04/2019

tìm giá trị nguyên của M và N để biểu thức: a, P=2/6-M có GTLN , b, Q=8-N/N-3 có giá trị nguyên bé nhất

Câu trả lời (1)

 • a, P có giá trị lớn nhất \(\Leftrightarrow6-m\) là số nguyên dương nhỏ nhất \(\Rightarrow6-m=1\Rightarrow m=6-1=5\).

  Vậy \(m=5\).

  b, \(Q=\dfrac{-\left(n-3\right)+5}{n-3}=-1+\dfrac{5}{n-3}\)

  Để \(Q\) nhỏ nhất thì \(\dfrac{5}{n-3}\) nhỏ nhất \(\Leftrightarrow n-3\) là số nguyên âm lớn nhất \(\Leftrightarrow n-3=-1\Leftrightarrow n=-1+3=2\).

  Vậy \(n=2\).

  bởi Nguyễn Thu Thương 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan