AMBIENT

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C=(x+2)/|x| với x thuộc Z

bởi Lê Viết Khánh 08/05/2019

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(C=\dfrac{x+2}{\left|x\right|}\) với \(x\in Z\)

@Ace Legona,...

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(C=\dfrac{x+2}{\left|x\right|}\forall x\in Z\)

  Để \(C\) đạt \(GTLN\) thì \(\left|x\right|\) đạt giá trị nguyên dương nhỏ nhất (do \(x\ne0\))

  Từ đây ta có thể biến đổi \(\left|x\right|=x\left(x>0;x\in Z\right)\)

  Vậy \(C=\dfrac{x+2}{x}=\dfrac{x}{x}+\dfrac{2}{x}=1+\dfrac{2}{x}\)

  \(x>0\)\(x\) là số nguyên dương nhỏ nhất

  Suy ra xảy ra khi \(x=1\). Khi đó:

  \(C=1+\dfrac{2}{x}=1+\dfrac{2}{1}=1+2=3\)

  Vậy \(C_{Max}=3\) khi \(x=1\)

  bởi lê ngọc thiện 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>