Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A=|x-2016|-|x-2017|

bởi Chai Chai 09/11/2018

Tìm giá trị lớn nhất của BT:

A=|x-2016|-|x-2017|

Câu trả lời (2)

 • Áp dụng bất đẳng thức \(\left|a\right|-\left|b\right|\le\left|a-b\right|\) có:
  \(A=\left|x-2016\right|-\left|2017-x\right|\le\left|x-2016-2017-x\right|=4033\)

  Dấu " = " khi \(\left\{{}\begin{matrix}x-2016\ge0\\x-2017\le0\end{matrix}\right.\Rightarrow2016\le x\le2017\)

  Vậy \(MAX_A=4033\) khi \(2016\le x\le2017\)

  bởi tran ha trang 09/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan