Tìm giá trị lớn nhất của 1/(x^2+2)

bởi Nguyễn Thị Thanh 25/04/2019

TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA

a)-x2

b)-2x2+5

c)3-x4

d)\(\dfrac{1}{x^2+2}\)

e)\(\dfrac{1}{2x^2+5}\)

\(\dfrac{8}{\left(x-1\right)^2+4}\)

Câu trả lời (1)

 • a)Ta thấy: \(x^2\ge0\Rightarrow-x^2\le0\)

  Dấu "=" xảy ra khi \(-x^2=0\Leftrightarrow x=0\)

  b)Ta thấy: \(x^2\ge0\Rightarrow-2x^2\le0\Rightarrow-2x^2+5\le5\)

  Dấu "=" xảy ra khi \(-2x^2=0\Leftrightarrow x=0\)

  c)Ta thấy: \(x^4\ge0\Rightarrow-x^4\le0\Rightarrow3-x^4\le3\)

  Dấu "=" xảy ra khi \(-x^4=0\Leftrightarrow x=0\)

  d)Ta thấy: \(x^2\ge0\Rightarrow x^2+2\ge2\Rightarrow\dfrac{1}{x^2+2}\le\dfrac{1}{2}\)

  Dấu "=" xảy ra khi \(x^2=0\Leftrightarrow x=0\)

  e)Ta thấy: \(x^2\ge0\Rightarrow2x^2\ge0\Rightarrow2x^2+5\ge5\Rightarrow\dfrac{1}{2x^2+5}\le\dfrac{1}{5}\)

  Dấu "=" xảy ra khi \(2x^2=0\Leftrightarrow x=0\)

  g)Ta thấy: \(\left(x-1\right)^2\ge0\Rightarrow\left(x-1\right)^2+4\ge4\)

  \(\Rightarrow\dfrac{1}{\left(x-1\right)^2+4}\le\dfrac{1}{4}\Rightarrow\dfrac{8}{\left(x-1\right)^2+4}\le2\)

  Dấu "=" xảy ra khi \(\left(x-1\right)^2=0\Leftrightarrow x=1\)

  P/s:mình nghĩ những bài tập này rất cơ bản, bạn nên tự làm không lên lớp sau mình thề bạn sẽ mất sạch điểm bài cực trị

  bởi Hiếu Dung 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan