YOMEDIA

Tìm đa thức h(x) sao cho f(x)+g(x)-h(x)=0 biết f(x)=x^3 + 2x^2 + 7x - 15, g(x)=x^3 - 2x^2 - 7x +5

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 02/01/2019

Cho hai đa thức: f(x)=x3 + 2x2 + 7x - 15, g(x)=x3 - 2x2 - 7x +5

Tìm đa thức h(x) sao cho f(x)+g(x)-h(x)=0

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • h(x)=f(x)+g(x)=(1+1)x^3 +(2-2)x^2+(-15+5)

  h(x)=2x^3-10

  bởi Phạm Tuấn 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • h(x)=f(x)+g(x)=(1+1)x^3 +(2-2)x^2+(-15+

  bởi Super Misoo 27/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA