YOMEDIA

Tìm c biết (a+b+c)/(a+b-c)=(a-b+c)/(a-b-c)

bởi Huong Duong 17/05/2019

BT: Cho \(\frac{a+b+c}{a+b-c}=\frac{a-b+c}{a-b-c}\) \(\left(b\ne0\right)\). Tìm c.

Giúp mình với mình cần gấp mai mình học rồi!!! Cảm ơn các bạn nhiều!!!lolangkhocroikhocroi

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có

  \(\frac{a+b+c}{a+b-c}=\frac{a-b+c}{a-b-c}=\frac{a+b+c-a+b-c}{a+b-c-a+b+c}=\frac{2b}{2b}=1\)

  \(\Rightarrow a+b+c=a+b-c\)

  \(\Rightarrow a+b+c-a-b+c=0\)

  \(\Rightarrow2c=0\)

  \(\Rightarrow c=0\)

  bởi Nhẫn Tâm 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA